Blog

 

Asia Bibiová, pakistanská kresťanka, ktorá bola kvôli obvineniu z rúhania odsúdená na smrť a strávila deväť rokov vo väzení, no súd ju nakoniec zbavil viny, sa už spolu so svojou rodinou nachádza v Kanade. Potvrdili to zdroje Ministerstva zahraničných vecí Pakistanu i Asiin advokát Saiful Malook.

Williamson bol do roku 2012 členom Spoločnosti sv. Pia X., odkiaľ ho však vyhodili, lebo sa nepodriaďoval pokynom svojich nadriadených. Vatikán ho exkomunikoval z cirkvi už v roku 1988 - po tom, ako aj napriek pápežským príkazom prijal vysviacku od arcibiskupa Mons.Lefebvra
V roku 2009, po rezignácii pápeža Benedikta XVI., mu v snahe urovnať rozpory...