Kolektívne vyjednávanie na ŽSR. Všetko v tajnosti a almužny pracujúcim

13.12.2018

30 rokov sa rokuje len o almužnách a výhodách, ktoré sú inde samozrejmosťou. Odborárom tiež prekáža transparentnosť?!

GINN sa účastní kolektívneho vyjednávania na ŽSR pre roky 2019-2020 Videá vznikajú vďaka vašej podpore https://www.ginn.press/podpora Majú zamestnanci právo oboznamovať sa s prácou a priebehom rokovania svojich zástupcov? Veď aj schôdze parlamentu či súdu sú verejné.

Dňa 30.11.2018 sa uskutočnilo druhé kolo kolektívneho vyjednávania za účasti všetkých odborových organizácií pôsobiacich u ŽSR vrátane, odborového zväzu GINN pozvaného zamestnávateľom. Rokovanie bolo prerušené, lebo zamedzili kolektívne vyjednváanie zamedzili nahrávať. Pritom GINN si chcel zaznamenať rokovanie len pre svoje účely. Okamžite nastali útoky z rôznych strán.

Na ŽSR totiž pôsobí až 13 odborových organizácii a najväčšmi bola sklamaná mladá advokátka, údajne expertka na pracovné právo - pani Simona Schuszteková, ktorá bola podivným spôsobom zvolená za hovorkyńu odborov, pričom GINN by s ňou nikdy nesúhlasil. Vyhlásenia jednej z divných odborových centrál je tu: Nakoľko zástupca OZ GINN odmietol rešpektovať rokmi zaužívané pravidlá kolektívneho vyjednávania, osočoval jednotlivých kolektívnych vyjednávačov a napriek výslovnému nesúhlasu zástupcov ostatných odborových organizácií zúčastnených na kolektívnom vyjednávaní vyhotovoval zvukový a obrazový záznam, odborové organizácie po dohode so zamestnávateľom urobili v kolektívnom vyjednávaní prestávku, počas ktorej dospeli kolektívni vyjednávači všetkých odborových organizácií (okrem GINN) k spoločnému stanovisku a to je prerušenie kolektívneho vyjednávania na neurčito do doby, kým nebude dosiahnutá jednoznačná zhoda na procese kolektívneho vyjednávania. K vyjednávaniu samotného návrhu Kolektívnej zmluvy sme v tomto kole kolektívneho vyjednávania z dôvodu obštrukcií zo strany OZ GINN ani len nepristúpili.

O ďalšom postupe a vývoji situácie Vás budeme priebežne informovať. https://www.oavd.sk/2018/11/info-z-kv...

------ pozn: Zisk ŽSR bol v roku 2017 iba 100t eur - nie 100mil EUR