Havran to už kompletne prehnal. Kvôli jeho útoku na kňaza M. Kuffu podala na neho advokátska kancelária J. Čarnogurského trestné oznámenie

03.07.2018

Advokátska kancelária Čarnogurský ULC s.r.o., podala dnes, 3. júla 2018, trestné oznámenie na páchateľa, ktorý napísal a zverejnil článok na portáli denníka SME s názvom "Pošlite Kuffu do cirkusu" s podtitulom "Prelátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci" a podnadpisom "Z Márie Barbie", pretože v článku uverejnenými prejavmi a tvrdeniami verejne hanobil katolícke náboženstvo, vieru a jej predstaviteľov.

Autor, vystupujúci pod menom Michal Havran, hanobí v článku kresťanstvo a kresťanov.
Z článku sála pýcha a nadraďovanie extrémistických názorov autora nad názory všetkých veriacich kresťanov.

Autor sa postavil proti Bohu kresťanov a proti Ježišovi Kristovi.

Článok autora je nielen nemorálny, ale aj protiprávny. Jeho zverejnením bol spáchaný trestný čin.
Navyše, v článku spomínaný dôstojný otec Marián Kuffa pomohol stovkám ľudí, ktorí by bez jeho pomoci pravdepodobne skončili ako bezdomovci a zostali by na okraji spoločnosti. Oproti tomu, autor článku nikomu nepomohol, práve naopak, iba šíri hlbokú nenávisť proti kresťanstvu a kresťanom.

Je možné očakávať, že v ďalších článkoch autor bude svoje nenávistné postoje iba stupňovať, a pokiaľ ho štátna moc nezastaví, vyzve na vraždenie kresťanov a na ďalšie podobné perzekúcie všetkých, ktorí nezdieľajú autorove choré názory. Všetko miernejšie namierené protikresťansky už autor skúsil.

Žiadame, aby štátna moc zamedzila ďalším podobným štvavým a extrémistickým vyjadreniam, hanobiacim kresťanstvo, kresťanov a kresťanské symboly.

Autor hanobiaceho článku môže iba dúfať, že ho stihne iba prísny trest zo strany štátnej moci, a nie trest Boží - uvádza vo svojom stanovisku právna kancelária.

Je veľmi dobre, že sa konečne niekto postavil na obranu veriacich - kresťanov, keď to už samá cirkev a jej predstavitelia nerobia. Verme, že orgány činné v trestom konaní budú rovnako akčné, ako keď ide o vyšetrovanie iných druhov extrémizmu a útokov na iné náboženstvá.

https://alianciazanedelu.sk/archiv/1855