Ako si v najnovšej ekumenickej eseji luteránsky pseudoteólog a náboženský analfabet M. Havran poplietol Pannu Máriu s pražským Jezuliatkom...

03.07.2018

CHRÁŇTE SA FALOŠNÝCH PROROKOV

"Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy?
Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte". (Mt 7, 15 - 20).

Toto nás učí Ježiš Kristus cez Sväté písmo a aj ja som na vlastnej skúsenosti neraz zažil, že niektorí ľudia, ak chcú vyzerať pred svetom múdro, tak sa z druhých, objektívne vzdelanejších amúdrejších, snažia za každú cenu urobiť hlupákov. To je totiž jediná možnosť, ako by sa im to mohlo aspoň na čas ako-tak podariť.

Tieto znaky má aj nedávne vyjadrenie Michala Havrana v článku Pošlite Kuffu do cirkusu! "Ešte stále ho niektorí obhajujú tým, že pomáha bezdomovcom a feťákom, že má vlastne dobré srdce - zobral si ich k sebe domov a tam sa z nich určite stanú noví ľudia. A vraj je veľmi zbožný a vraj to iba občas preženie, ale netreba ho brať až tak vážne a hľadieť naňho prísne, lebo však, kto z nás je bez viny, nech hodí kameňom."

Pošlite Kuffu do cirkusu!

Myslím, že čím viac budú vzbúrenci proti Bohu, pseudoteológovia, pseudoliberáli, prevracači hodnôt, boľševici a extrémistickí zástancovia bojového ateizmu na novodobého slovenského Andreja Hlinku - vdp. Dr. h. c. Mariána Kuffu špiniť a vymýšľať všelijaké klamstvá a špinavosti, tak tým viac ho občania Slovenska budú milovať a počúvať. Jeho popularita bude narastať, lebo ľudia veľmi dobre vedia rozlíšiť medzi pravdou a klamstvom, medzi tými, ktorí šíria kultúru smrti a ktorí kultúru života. Kto stojí na strane Všemohúceho Boha a kto je stúpencom diabla a jeho spojencov.

Po prečítaní nenávistného článku vraj "teológa" M. Havrana na adresu Vdp. Mariána Kuffu si dovolím zopár citácií tohto pána, ktoré vo mne budia dojem, akoby M. Havran písal práve o sebe a nie o Vdp. M. Kuffovi. Tento tzv. luteránsky teológ nesiaha vdp. Mariánovi Kuffovi ani po členky. Je to jeden nafúkanec, ktorý dostáva obrovský priestor v médiách, aby špinil Katolícku cirkev, podrýval jej učenie a špinil česť a dobré meno jej aktívnych predstaviteľov.
Posúďte prosím sami, kto tu šíri cez média: "Psychotické interpretácie textov"?; Kto "pôsobí ako vyšinutý metafyzický predátor, ktorý nenávidí svet, nenávidí ľudské spoločenstvo"?; "Šialená póza potulného kazateľa z konca renesancie"; Kto "používa jazyk náboženského teroru, vyjadruje sa ako al-Bagdádí"; "Jeho reči sú rovnako toxické a hlúpe ako u sektárov"?
Ja z Havranovho článku nadobúdam dojem, akoby občanom Slovenskej republiky "vymýval mozog nezmyslami, ktorých devastačné účinky na myseľ sú rovnaké ako alkoholizmus a drogy". Tiež si kladiem neustále otázku, či je to vôbec : "možné, aby tento človek dostával priestor" v médiách, aby sa tak "prejavoval verejne takýmto zahanbujúcim spôsobom".

"Tak hádam (aj pán Havran) má nejakých nadriadených, niekoho, kto mu môže dohovoriť alebo mu rovno povedať, nech s tým prestane, pretože to, čo robí". Totiž, Havran sám, "sa čoraz viac ponáša na schizmatickú herézu, ktorá sa rozišla s teologickým myslením a reflexiou sveta a ponáša sa na milenaristické šialenstvo náboženských dobrodruhov".

"Ľudia sa z neho síce smejú, no "Havranov vplyv v médiách "a na miestach, kde ho pozývajú, spôsob, ako o ňom rozprávajú a vyrábajú z neho hviezdu, bude mať na spoločnosť fatálne následky". Ešte za nášho života.

Z Panny Márie bábika Barbie

No vrcholom nenávistného článku tohoto luteránskeho pseudoteóloga a náboženského analfabeta M. Havrana je to, že si poplietol Pannu Máriu s pražským Jezuliatkom a s bábikou Barbie a tak zo seba urobil ešte väčšieho hlupáka - nielen pred očami svojho zamestnávateľa, a svojej cirkvi, ale aj v celej spoločnosti.

Známy kňaz, zakladateľ duchovnej služby v Slovenskej armáde, Vdp. plk Mgr. Ignác Juruš svojim priateľom na margo "kauzy Havran" o. i. napísal: "Dnes tu máme pre zmenu tzv. liberálnu demokraciu; kde je vraj všetko možné a všetko je dovolené, čo uspokojí a ukojí všetky ľudské pudy a náruživosti?! A keďže nás pred tou novou - ešte väčšou zvrátenosťou, aká bola tá po februári 1948 - charizmatický kňaz Marián Kuffa varuje a vystríha, tak by ho spomínaný MH poslal najradšej do cirkusu, aby aspoň takto znevážil a potupil čo spomínaný vdp. Marián Kuffa káže po celom Slovensku?!

Je samozrejme, že pre takých ako je Michal Havran, je vdp. Marián Kuffa postrachom, lebo vstupuje do svedomia mnohým a nastavuje tak nepriamo všetkým zrkadlo skutočnej pravdy, Pravdy Kristovej. Je len logické, že tí, ktorí sa riadia inými hodnotami, o akých káže spomínaný charizmatický kňaz, že takíto ticho nikdy nebudú a ani byť nemôžu."

Anton Čulen -teológ, publicista
https://alianciazanedelu.sk/archiv/1853