V maďarskom Szombathely bude 1. mája blahorečený mučeník János Brenner

30.04.2018

Vatikán/Maďarsko 30. apríla - Zajtra 1. mája bude v maďarskom Szombathely vyhlásený za blahoslaveného mučeník Boží služobník János Brenner (1931 - 1957). Svätého Otca bude na slávnosti zastupovať prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato SDB.

János Brenner sa narodil v Szombathely katolíckej rodine. Po skončení strednej školy vstúpil do noviciátu k pátrom cisterciánom. Po rozpustením kláštorov komunistickou mocou sa rozhodol pokračovať v príprave na kňazstvo v diecéznom seminári. V roku 1955 bol vysvätený za kňaza. Bol poslaný pôsobiť do farnosti, kde sa venoval hlavne výchove detí a mládeže. Ako v rozhovore pre Vatican News uviedol Mons. Angelo Amato, práve jeho obľúbenosť medzi deťmi a mládežou bola tŕňom v oku komunistickému režimu a tiež dôvodom jeho umučenia. Pokračuje kardinál Amato:

"Napriek zákazu od režimu, don János viedol mladých k dobrému životu podľa Evanjelia, k úcte voči blížnym, k pomoci núdznym, k šíreniu pochopenia v spoločnosti a súzvuku v rodine. Mali ho radi všetci, veľkí aj malí, pre jasnosť jeho pohľadu a živosť jeho povahy. Toto dráždilo vládnu moc, ktorá požadovala monopol pre ateistickú a protikresťanskú výchovu."

"V jeho životopise je prorocký znak. Keď bol dieťa, malý János v jednom školskom divadle hral sv. Tarzícia, mučeníka, ktorý bol v 3. storočí zabitý počas rímskeho prenasledovania kresťanov, keď niesol chorému Eucharistiu. Mučeníctvo pátra Jánosa pripomína práve tento moment. V noci 14. decembra 1957, mu zavolal mladík, ktorý bol v minulosti jeho miništrantom a poprosil ho, aby vyslúžil sviatosť pomazania chorých zomierajúcemu ujovi. Mladý kňaz sa vydal na cestu s najsvätejšou sviatosťou v burze na hrudi. Ale bola to pasca. V tú chladnú noc si nenávisť proti viere našla ďalšiu obeť. Kňaz János podstúpil násilný a smrtiaci útok. Zasadili mu vyše 30 bodnutí dýkou. Našli ho na svitaní 15. decembra na okraji dediny Zsida s ľavou rukou na hrudi chrániacou burzu s najsvätejšou sviatosťou, ako mučeník Tarzícius. Jeho vrahovia neboli nikdy identifikovaní a postavení pred súd." -ab-