SŤAŽNOSTI: na kňazov, ktorí odmietli podať sv.prijímanie od úst

11.06.2020

1. Mne odmietol dat sväte prijímanie do úst brat Egid, františkán v Prešove aj keď som išla posledná a pánovi predomnou ho dal, drzo sa ma opýtal ci s tým mám problém, ja ze áno, otocil sa a išiel preč. Kedysi môj obľúbený kostol, no od toho incidentu ma odradilo chodiť do kostola. (LunaIva)


2. Po dlhom čase, 6. júna 2020, sa konala fatimská sobota aj v kostole Svätej Rodiny v Petržalke, kde pravidelne chodievam.

Pokúsim sa aspoň stručne vyrozprávať zážitok, ako mi pán farár Juraj Vittek odmietol podať sväté prijímanie do úst, napriek tomu, že som postupoval podľa inštrukcií predsedu a hovorcu KBS. (Anton Čuleň) 

3. Jeden spoluveriaci mi o tom referoval. Ich kaplán pred záverečným požehnaním vyslovene povedal, aby za nimi veriaci nechodili s tým, žeby im dávali Sviatosť do úst, aby jednoducho nevymýšľali. Keď prídu ku kňazovi, tak majú nastaviť ruku a dostanú do ruky a nie do úst... že im kňazi (u nich) nebudú dávať do úst.

Takéto niečo mnohí z nás už určite zažili. Je to zaiste veľký nápor na psychiku. Potom samozrejme na tento cielený útlak využívajú aj priamo kázeň. Spomínaný veriaci, ktorý zavítal s rodinou do Beckova, si to zažil.  Po ich diskusii v sakristii sa mal ten kňaz v kázni ešte trikrát k tomu vrátil. Bolo to vraj tak hrozné, že slabšie povahy by to určite nedali.
Keď na podobný lynč nestačí kázeň, pristúpi sa na pranierovanie vo farskom časopise. To si zažil jeden veriaci z farnosti sv. Michala Archanjela v Závode, kde mal kňaz Peter Kudláč v ich farskom trojmesačníku Svitanie (č. 2/2020, ročník 19) voči nemu značné narážky. Nemenoval ho síce priamo, ale v dedine sa vie, o koho ide. Tým jednoznačne tomuto veriacemu poškodil a vytvoril tak polaritu a ďalšiu nenávisť. Najviac ma na tom zarazilo, že úctu k Sviatosti nazval defakto vlastnou predstavou a požiadavkou. Naozaj je toto potrebné pán farár?

Prikladám fotku z úvodníka tohto časopisu: