Európska únia pribrzdí jehovistov

23.05.2018

https://svet.sme.sk ' 2. 2. 2018

LUXEMBURG - Môžu vám zaklopať na dvere, spýtať sa vás na vieru v Boha, keď si však o vás začnú robiť poznámky, nemôžu to robiť bez vášho vysloveného súhlasu. Jehovovi svedkovia budú musieť pravdepodobne upustiť od praxe, keď si zaznamenávajú osobné údaje o oslovených ľuďoch. S najväčšou pravdepodobnosťou tým totiž porušujú európsku legislatívu.

Prípad sa dostal až pred Súdny dvor Európskej únie so sídlom v Luxemburgu. Žalobu podali sami jehovisti, ktorým predtým súd vo Fínsku zakázal masovo zbierať osobné informácie o ľuďoch, ktorých navštívia. Fínsky zákon o ochrane osobných údajov to totiž zakazuje. Generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie Paolo Mengozzi si ale myslí, že rovnako ide o porušenie európskej legislatívy, informuje portál Deutsche Welle. Posledné slovo budú mať sudcovia v Luxemburgu, tí sa však odporúčaním generálneho advokáta v praxi zvyčajne riadia. Jehovisti sa bránia, že údaje zbierajú na individuálnej báze a nie masovo.
Náboženská spoločnosť Jehovových svedkov vznikla koncom 19. storočia v USA a dnes má asi osem miliónov veriacich po celom svete.